👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان رامیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان رامیان

شیپ فایل مرز شهرستان رامیان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله یکپارچه سازی داده های استخراجی به منظور ایجاد پایگاه داده منسجم و پایدار پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری بررسی پدیده سایش (Wear) به عنوان یك معضل در صنعت اورپوینت سازه های پیش ساخته داده های آماری شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران